סל הקניות שלי
X-

ביטול עסקה ותוצאותיה

1. ככלל, הרוכש רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

2. התנאים לביטול עסקה:

סוג הממכר תנאי הביטול
מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם.
בשירותי הארחה /נסיעה / חופש / בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן
בשירותים שאינם הארחה / נסיעה / חופש / בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר מביניהם וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים / טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה / טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית לא ניתן לבטל את העסקה

3. הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: בדואר רשום לכתובת: המלאכה 14, נתניה מיקוד: 42505 / משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: support@mamaguru.co.il

4. הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הלקוח + מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הלקוח מבקש לבטל.
4.1. הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם ללקוח עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.
4.2. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון - בזמן השיחה הלקוח יידרש למסור לנציג את שמו + מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה מבוקש לבטל + 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה מבוקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
4.3. לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון - ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 2 לעיל). במידה שהלקוח לא עמד בתנאי הביטול כאמור - בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.

5. תוצאות ביטול עסקה עקב אי התאמה / אי אספקה במועד -
5.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הלקוח יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם הלקוח בגין הנכס / השירות יושב לו במלואו, והמועדון / הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

6. תוצאות ביטול עסקה מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה / אי אספקה במועד) -
6.1. בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור - הלקוח יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם הלקוח בגין המוצר / השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.
6.2. "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר / שירות בתוספת כל הוצאה / התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה / משלוח / אריזה / כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
6.3. במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח ללקוח (בין שהמוצר הגיע אל הלקוח ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף ללקוח תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה ללקוח- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הלקוח.

7. חשוב! המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית / שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל נזק / קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הלקוח ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

רגע לפני שממשיכים...

כדי לשמור על תוכן איכותי והמלצות קנייה אותנטיות, הכניסה לאתר מאמאגורו לחברות רשומות בלבד. הצטרפי עכשיו, הגדילי את כוח הקבוצה ותיהני ממבצעים, הטבות והמלצות קנייה אמיתיות של אימהות.

הרשמי עם פייסבוק ותוכלי לדרג ולהמליץ בעצמך הרשמי באמצעות המייל
אני מאשרת קבלת עדכוני מבצעים והטבות מעת לעת (ותמיד אוכל להסיר את עצמי)